Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa edellytykset oman työn tutkimiselle, arvioinnille ja kehittämiselle yhteistyössä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus mahdollistaa oman työroolin, työhön tai työyhteisössä toimimiseen liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyä, edistäen näin työhyvinvointia ja jaksamista.

Työnohjauksen tavoitteet sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Määritellyt tavoitteet antavat suunnan työskentelylle. Usein työnohjausprosessi toteutuu 10-30 kerran kokonaisuutena, jolloin ammatillinen kehittyminen tai työryhmän / työyhteisön toimintatapojen muutokseen tähtäävä prosessi mahdollistuu. Työnohjaus voi toteutua yksilö-, pari-, pienryhmä- tai työryhmätyönohjauksena.

Myös johtamis- ja esimiestyö on tärkeä työohjauksen osa-alue. Ihmisten johtaminen, haastavien tilanteiden kohtaaminen ja käsittely, muutostilanteet ovat vaativia, joissa toimimista on hyvä tutkia ja kehittää.