Pariterapia

Pariterapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin terapiatunnin aikana.
Pariterapian kesto on useimmiten 90min. kerta. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden, tavoitteiden ja työskentelymenetelmien mukaan. Käyntijaksot vaihtelevat 3-20-kerrasta vuosiin.

Terapian alussa kartoitetaan parin tilannetta, toiveita ja tavoitteita parisuhteelleen ja terapialle. Yleisin tulosyy on halu saada parisuhde toimivammaksi, yksittäinen ongelma tai kriisi esim. uskottomuus. Joskus tulosyynä on halu pohtia jatketaanko yhdessä vai erotaanko, onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle ja hyvälle parisuhteelle. Apua voidaan hakea myös eroamiseen, jotta se voisi tapahtua mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille. Joskus vain toinen hakee apua, miten päästä eroon uhkaavasta kumppanista tai jos toisella on erotilanteeseen liittyviä itsetuhoisia-ajatuksia.

Pariterapeutti ei määrittele terapian tavoitetta, mutta hän voi auttaa paria määrittelemään omat tavoitteensa.Terapeutti ei ota kantaa pitäisikö erota vai jatkaa yhdessä, mutta hän auttaa paria selkiyttämään omia elämänsä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Usein parin pulmana on, että keskustelua ei kotona saada alkuun tai se muuttuu syyttelyksi ja riidaksi. Joskus sama pelko on vastaanotolle tullessa, mutta useimmiten keskustelu sujuu terapeutin tuella ja läsnäollessa ongelmitta mikä on parille aikamoinen yllätys. Terapiatilanteen turvallinen ilmapiiri auttaa puhumaan omista asioista, tunteista ja tarpeista. Terapeutti pyrkii ymmärtämään tilannetta kummankin osapuolen kannalta ja säilyttämään tasapuolisuuden.

Mikä terapiassa sitten auttaa? Terapiassa haetaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, tunteisiin, toiveisiin, kokemuksiin ja tavoitteisiin. Tarkastellaan parisuhteen vuorovaikutusta ja kuinka se vastaa kummankin toiveita. Terapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka antavat mahdollisuden ponnistaa uudenlaiseen toivottuun kanssakäymiseen.

Joskus parin yhteiseen historiaan kuuluu sellaisia pettymyksiä, joiden yli ei ole päästy. Nämä tulevat riidoissa toistuvasti esiin "silloin vuonna yksi ja kaksi sinä teit" ja pettymykset ovat näin edelleen suhteen painolastina- esteenä onnen ja ilon tunteille. Terapia auttaa pääsemään pettymysten yli, päästämään niistä irti, jotta voidaan rakentaa suhdetta eteenpäin.

Joskus asiakkaat ajattelevat, että omat asiat on ratkaistava itse. Todellisuudessa itsensä suosta nostaminen on vaikeaa jos on jouduttu syvälle suohon eli negatiiviseen kehään.

Terapia auttaa siis paria ymmärtämään uudella tavalla keskinäistä vuorovaikutustaan. Lisäksi se auttaa luomaan uusia, toimivia malleja keskinäiselle kanssakäymiselle ja näin luo uutta perustaa toimivalle parisuhteelle. Todellista, muutosta saavutetaan vain, jos pari on tosissaan motivoituneita ponnistelemaan suhteensa vaikeuksien ratkaisemiseksi ja uusien näkökulmien etsimiseksi sekä uusien toimintatapojen kokeilemiseksi parisuhteessaan.