Terapiapalvelut

Psykoterapia on keskeinen menetelmä elämän kriisitilanteiden ja mielen hyvinvointiin liittyvien vaikeuksien ratkaisemisessa, itsensä kehittämisessä. Psykoterapian avulla voi tukea omaa henkistä kasvua ja kehitystä sekä oppia löytämään ja kehittämään keinoja toimia ihmissuhteissa. Psykoterapia tukee toipumista, parantaa toimintakykyä ja antaa välineitä selviytyä myös myöhemmissä elämän vastoinkäymisissä. Psykoterapia suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdat ja tarpeet huomioiden, etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä säännöllisesti.


Tilanteen kartoitus, hoidon tarpeen arviointi, hoitosuositus, hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Tarvittaessa ohjaus / neuvonta tarkoituksenmukaisemman tuen / hoidon piiriin. Useimmiten 1-5 käyntiä.

Alkuvaiheen kriisihoito Psykososiaalinen tuki, tietoa, ohjausta, neuvontaa. Useimmiten 1-2 käyntiä traumaattisen kriisin shokkivaiheessa eli ensimmäisinä päivinä.

Kriisi-interventio Tietoa, ohjausta, psyykkinen jälkihoito, seuranta. Useimmiten 2-10 käyntiä alkaen traumaattisen kriisin reaktiovaiheessa eli tavallisemmin 1-3 vuorokauden kuluttua tapahtumasta.

Kriisiterapia Traumaattisen kriisin reaktio- ja läpityöskentely vaiheessa. Useimmiten 1-2 x vko. 10-20 käyntiä. Kun kriisi-interventio ja muu tuki ei ole riittävä apu traumaattisesta kriisistä selviytymiseen.

Traumaterapia Traumaattisen kriisin läpityöskentelyvaiheessa, kun traumaperäinen stressihäiriö tai dissosiaatiohäiriö, jotka vaativat useimmiten pitkäkestoista hoitoa. Useimmiten 1-3 x vko, vuosia.  

EMDR -menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen käsittelyyn. Menetelmän käyttö voi oleellisesti nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista. Asiakkaalle muodostuu realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta ja hän voi halutessaan levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat ajatuksissa -uskomuksissa, mielikuvissa, tunteissa, kokemuksissa, kehossa.

Perhe-interventio Perheen kanssa työskentely perheenjäsenen sairastuttua. Tavoitteena muiden perheenjäsenten, erityisesti lasten selviytymisen tukeminen ja tarvittaessa tuen piiriin ohjaaminen. Useimmiten 6-10 käyntiä.

Pariterapia Parisuhdeterapiaan voi tulla kriisitilanteessa tai tilanteessa jossa jo pitkään jatkunutta tyytymättömyyttä, kun halutaan muutosta. Mahdollistaa tuen saamisen parisuhteen ristiriitoihin joita parin on hankala keskenään ratkaista. Ratkaisemattomat ristiriidat näkyvät suhteessa usein syyttelynä, puhumattomuutena, pettymyksinä, loukkaantumisina. Ongelmien taustalla voi olla myös puolisoiden yksilölliset normaalit kasvukriisit jolloin terapiassa voi tutkia ja tarkastella omia tarpeita, toiveita ja arvoja parisuhteessa, kuin elämässä yleensäkkin. Joskus terapian avulla pyritään selkiyttämään onko suhteen jatkamiselle edellytyksiä vai olisiko parempi erota. Erotilanteessa terapia voi olla tukena eroprosessissa jotta saa jäsennettyä päätökseen liittyneitä syitä, sopiessa käytännön asioiden hoitamisesta, surra menetystä, suunnitella tulevaa ja vahvistaa voimavaroja nähdä lasten näkökulma ja löytää kumppaneiden välille riittävän hyvä kommunikaatioyhteys hyvän vanhemmuuden toteutumiseksi. Useimmiten 1-4 vkon. välein, kriisitilanteessa tiiviimmin. Terapiajaksot vaihtelee 3-20 kertaan - vuosiin, riippuen tilanteesta ja tavoitteista.

Psykoterapian voi maksaa asiakas itse, työnantaja, Kela, eläkevakuutusyhtiö tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta.