Kriisi-interventio

Kaikki ihmiset kohtaavat erilaisia kriisejä elämänsä varrella. Osa niistä on luonnollisia elämään kuuluvia siirtymäkausia ns. kehityskriisejä (esim. lapsuuden kodista pois muuttaminen, opiskelun aloittaminen, synnytys, parisuhteen kriisit, työpaikan vaihto, lasten itsenäistyminen), jotka vievät elämässä eteenpäin kohti uusia haasteita. Joskus muutosvaiheetkin voivat tuntua niin ylivoimaisilta, ettei aijemmat selviytymiskeinot riitä.

Omiin reaktioihin vaikuttaa esim.
  • muutoksen merkitys ja mielekkyys itselle / läheisille
  • senhetkiset voimavarat
  • fyysinen ja psyykkinen terveydentila
  • mahdollisuus läheisten tukeen
  • muiden perheenjäsenten tilanne
  • aijemmat elämän kokemukset
  • aiemmista kriiseistä selviytyminen
  • elämäntilanne
Traumaattiset kriisit syntyvät useimmiten äkillisesti, yllättäen. Traumaattisen kriisin taustalla on usein joku poikkeuksellisen voimakkaana koettu tapahtuma, joka olisi aiheuttanut pelon, avuttomuuden tai kauhun tunteita kenelle tahansa. Kriisissä ihminen saattaa kokea itsensä avuttomaksi ja puolustuskyvyttömäksi. Hän haavoittuu henkisesti, vaikka fyysistä vahingoittumista ei tapahtuisikaan.

Kriisi-interventiossa asiakasta tuetaan kohtaamaan ja läpityöskentelemään ylivoimaisilta tuntuneet kokemukset. Tällöin palautuu elämänhallinnantunne ja kehittyy uusia selviytymiskeinoja. Useimmiten kriisi-interventio koostuu 2-10 tapaamisesta, jotka toteutetaan 4-6 viikon jakson aikana. Joskus kriisi-intervention jälkeen asiakas haluaa vielä jatkaa hoitoa toisentyyppisessä terapiassa.