Kriisiterapia

Ihminen joutuu joskus kohtaamaan odottamattomia asioita, jotka voivat ylittää hänen henkisen sietokykynsä. Kriisiterapiassa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja vahvistetaan keinoja jatkaa elämää eteenpäin. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi.
Traumaattisessa kriisissä ihminen kohtaa äkkiarvaamatta epätavallisen voimakkaan tapahtuman, joka aiheuttaisi psyykkistä kärsimystä kenelle tahansa. Siksi traumaattisen kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.
Kriisiterapia on yleensä lyhytterapiaa, jossa käytetään joustavasti psykodynaamiseen, kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan kuuluvia menetelmiä. Terapeuttina en edusta puhtaasti yhtä koulukuntaa, vaan lähtökohtana on asiakasta sillähetkellä parhaiten auttava lähestymistapa.
Yhteistä kriisiterapian eri muodoille on se, että hoitojaksot ovat melko lyhyitä ja että niiden kesto on määritelty etukäteen. Tarvittaessa hoitoa voidaan jatkaa pitkällä terapialla sillä traumaattinen kokemus voi laukaista ihmisessä tarpeen pohtia itseään ja elämäänsä aiempaa syvällisemmin. Aiemmat kriisit, niihin liittyvät tuskalliset muistot ja lapsuudenkokemukset saattavat aktivoitua ja niiden läpikäyminen vie aikaa.